Uudised

Uue EBA juhatuse valimine aastateks 2018-2019!

Uue EBA juhatuse valimine aastateks 2018-2019!

Lugupeetud EBA liige, 

 

EBA valib 21. jaanuaril 2018 toimuval aastakoosolekul uue juhatuse, seoses sellega ootame uusi ja teotahtelisi EBA liikmeid kandideerima!

 

Tulevane EBA juhatus on kuni 7-liikmeline eesrindlik koosseis, mis valitakse ametisse kaheks järgnevaks aastaks (2018-2019). Juhatuse valivad EBA liikmed aastakoosolekul varem ülesseatud kandidaatide hulgast.

 

Just Sina oled ideaalne uue juhatuse liikmekandidaat, kui

–  oled initsiatiivikas ja hingelt eestvedaja, kes suudab organisatsiooni liikmeid ideedega kaasa tõmmata ja innustada

–  soovid vastutada võistluste korraldamise ja eduka läbiviimise eest algusetapist lõpuni, suutes töid delegeerida ka EBA liikmetele

–   Sul on aega oma igapäevatöö kõrvalt organisatsiooni töös tihedalt ja aktiivselt järgmisel kahel aastal osaleda. Kindlasti oled Sa kohustatud osalema juhatuse koosolekutel, sealt puudumisel andma alati oma kirjaliku arvamuse e-kirja teel

–   esindad organisatsiooni toetajate ja teiste kutseorganisatsioonide juures, samuti otsid ise võimalusi organisatsiooni ja seeläbi kutse arendamiseks

 

Kui Sul on huvi, kuid tahad saada täpsemat ülevaadet, millega juhatus igapäevaselt (justnimelt – igapäevaselt!) tegeleb, võta ühendust tänase juhatuse liikmetega – me selgitame!

 

Kandidaadilt ootame fotoga sooviavaldust  11.-ks jaanuariks 2018 meiliaadressil info@barman.ee

 

Kandidaat peab osalema 21. jaanuaril 2018 toimuval üldkoosolekul ning esitlema kuni 5-minuti jooksul oma nägemust EBA edasisest arengust ning oma panust juhatuse liikmena selle arengu elluviimisel.

 

Head aasta lõppu soovides

EBA juhatus

 

 

Uude juhatusse kandideerivad:

Margit Kikas

 

Helen Tarmas

Helger Aava

 

Liina Rätsep

 

Kristo Lassi

 

Vyacheslav Illitsev