Baarmeni kutseeksam

Pärast pikki aastaid kestnud intensiivset tööd Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu (EHRL) Kutsekomisjonis ning Kutsekojas on valminud uuenenud kutsestandarid baarmen tasemele 4 ning kutse andmiseks vajalikud hindamisstandardid.

Eesti Baarmenite Assotsiatsiooni Koolituskeskus on tänaseks atesteeritud kutseeksamite sooritamiseks, baarmenitel on võimalik saada riiklikus kutsesüsteemis tunnustatud ja väljastatav kutsetunnistus.

 

Milleks on vajalik sooritada kutseeksam ning kuidas toetab kutsesüsteem Sinu igapäevatööd baarmenina?

Kutsestandard ütleb, milline kompetentsus sul peaks olema, et oma kutsealal edukalt tegutseda. ta annab Sulle võrdluse selles, milline on sinu tase võrreldes kolleegidega nii Eestis kui mujal riikides.

 

Mis selleks tehakse? – hindamise tulemusena otsustab vastav kutset andev organ, kas sul on olemas vajalik kompetentsus, mille tase on määratud asjakohases kutsestandardis. Kompetentsuse tõendamisel võetakse arvesse ka läbitud koolitusi ning edukat tegutsemist kutsealal. Positiivse otsuse järel väljastatakse sulle kutsetunnistus.

Kutsetunnistuse omamine on hetkel vabatahtlik ning ei ole töötamise eeltingimus, kuid oleme erialaliiduna võtnud suuna sinna, kus õigusaktidega on baarmenina töötamiseks nõutud kutsetunnistuse olemasolu.

 

Me ise väärtustame oma eriala ja soovime, et baariteenust osutaksid ainult head spetsialistid!

Täna aitab kutsetunnistus:

* tõendada, et sul on olemas kõik vastavas kutsestandardis kirjeldatud oskused ja teadmised – tööandja ei pea seda enam üle kontrollima,
* suurendada läbilöögivõimet tööturul
* saada selgust olemasolevate ja puuduvate oskuste vahel,
* planeerida oma karjääri ja arengut,
* hinnata ja valida sobivaid koolitusi.

 

Tänu kutsetunnistusele oled sa väga hinnatud töötaja!

Ka tööandjad mõistavad, et turul jäävad püsima vaid need, kellel on kvalifitseeritud töötajad, kes kasvatavad ettevõtte mainet – püsima jäävad parimad.

Meie süsteem võib mõjutada ettevõtte töö efektiivsust eelkõige seeläbi, et kompetentsete töötajate töötulemus on kvaliteetne, nad töötavad kiiresti ja on arenemisvõimelised.

Oluline on, et tööandja ei pea kutsetunnistusega töötajat tööle võttes hakkama tegelema oskuste kindlakstegemise ja ülekoolitamisega – kutsetunnistusega on oskused tagatud.

 

Kutseeksam toimub EBA Koolituskeskuses 12. juunil kell 10.00

 

Kutse taotlejal esitada järgmised dokumendid (ühtse failina .pdf formaadis):
1. Taotleja vormikohane avaldus (lisa 1).
2. Isikut tõendava dokumendi koopia (pass, ID kaart või juhiluba, elamisloa puhul mõlemad pooled- loetav).
3. Haridust tõendava dokumendi koopia
4. Täiendkoolituse läbimist tõendava dokumendi koopia(d)- kui on.
5. Vormikohane tööalase tegevuse kirjeldus (CV).
6. Maksekorraldus või selle koopia kutsetunnistuse väljastamise kulude katteks.

 

Dokumendid .pdf failina saata e-posti aadressile info@ehrl.ee 12. maiks 2017.a.
baarmen, tase 4 kutseeksami tasu 160 € palume kanda Eesti Hotelli ja Restorani Liidu arveldusarvele
Aa: EE872200221001110493 Swedbank
Aa: EE713300332093920001 Danske Bank
Maksekorraldusele märkida taotleja nimi ning märgusõna KUTSEEKSAM.

 

EHRL-i kutsekomisjon vaatab läbi esitatud dokumendid ning hindab nende alusel taotleja sobivust taotletavale kutsele ning edastab taotlejale teatise kutsekomisjoni otsusega 5. juuniks 2016.a.
Eitava otsuse puhul lisatakse põhjendus.

 

Lisainformatsioon:
http://www.ehrl.ee/baarman-kutseeksami-info-ja-materjalid
EHRL e-post: info@ehrl.ee või tel. 6 411 428, 5226877