Ostutingimused

1         ÜLDTINGIMUSED

 1. 1 Käesolevad tingimused kehtivad MTÜ Eesti Baarmenite Assotsiatsiooni Koolituskeskuse (edaspidi müüja, teenuse osutaja või EBA Koolituskeskus), registrikood 80066384, asukoha aadress Masina 11, 10144, Tallinn veebikeskkonnas asuva barman.ee e-poe ja teenuse ostja (edaspidi Teenuse kasutaja, ostja, klient) vahel, kes vormistab müüja veebikeskkonnas www.barman.ee (edaspidi nimetatud E-pood) tellimuse ja identsifitseerib end sisestades tellimusle oma isikuandmed. Pooled sõlmisid käesoleva lepingu (edaspidi Leping) ostetavate toodete, teenuste või kinkekaartide puhul tekkivate õigussuhete kohta.
 2. 1 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad EBA Koolituskeskuse e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
 3. 1 E-pood on Teenuse osutaja poolt loodud internetipood, mille vahendusel toimub toodete, teenuste ja kinkekaartide müük kliendile veebikeskkonnas.
 4. 1 Ostutingimustega tutvumine on igale kliendile kohustuslik.
 5. 1 E-poes tohib tehinguid teha vähemalt 18 aastane teovõimeline isik. Nõuetele mittevastava isiku poolt sooritatud tellimuste tagajärgede eest vastutab isik, kelle pangakontot kasutades on maksmine sooritatud.
 6. 1 Müüjal on õigusteha e-poe parema kasutamise huvides käesolevates ostutingimustes ja hinnakirjades muudatusi. Hinnakirjas tehtavad muudatused jõustuvad alates veebilehele barman.ee ilmumise momendist. Kõik tellimused, mis on vormistatud enne muudatuse jõustumist, kehtivad tingimused, mis olid ostu hetkel aktiivsed (v.a. kui seadusest või käesolevatest tingimustes on ettenähtud teisiti).
 7. 1 E-poes olevad pildid on illustratiivsed.
 8. 1 Ostu-Müügi tehing loetakse sõlmituks sellel hetkel, kui summa on laekunud EBA Koolituskeskuse arvele. Kaupu ega teenuseid ei broneerita peale tellimuse vormistamist vaid alates hetkest, mil summa on laekunud arvele.

2         HIND

1.2. Hinnad on E-poes toodud eurodes (EUR) ilma transpordikuluta.

2.2. Kõik E-poes kuvatud hinnad on esitletud lõppmaksumusena.

3.2 Müüja jätab endale õiguse muuta hindu ning teha kampaaniaid. Kui klient esitab oma tellimuse enne hinna muudatuse jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis on arvel kirjas tellimuse vormistamise hetkel. Teenuse kasutajal ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

3         TELLIMUSE EEST TASUMINE JA VORMISTAMINE

 1. 3 E-poes määratud summa tasumine toimub ülekandega Swedbank, SEB, Nordea, Dankse, LHV ja Krediidipank internetipanga vahendusel või Visa ja MasterCard deebet- ja krediitkaardimaksetena. Vahetult pärast ülekande või kaardimakse sooritamist peab klient makse koheseks registreerimiseks klõpsama nuppu „tagasi kaupmehe juurde“.
 2. 3 Barman.ee keskonnas pangalingi kaudu sooritatud oste ja makseid vahendab Maksekeskus AS.
 3. 3 Kliendi poolt e-poe vahendusel ostetud toote eest tuleb tasuda kogu valitud teenuse maksumus. Tasu maksmisega kinnitab klient, et ta on tutvunud kõikide teenusepakkuja poolt e-poe kaudu kättesaadavaks tehtud tingimuste ja reeglitega ning aktsepteerib neid.
 4. 3 Arve saadetakse tellimuse kinnitusena elektronpostile. Klient on kohustatud enne arve maksmist veenduma, et arve vastab tellimusele.
 5. 3 Peale arve saamist on maksetähtaeg seitse päeva alates arve saamisest ja kellaajast.
 6. 3 Peale makse saabumist väljastatakse toode, kinkekaart või teenus
 7. 3 Kui raha ei laeku maksetähtaja jooksul, siis tellimus tühistatakse automaatselt.

       8.3. Lisaks on võimalus maksta tellimuse eest Masina 11 asuvas Eesti Baarmenite Assotsiatsiooni Koolituskeskuses sularahas või            pangakaardiga.

4         TOODETE TARNIMINE

1.4.  Peale tellimuse vormistamist E-poes võtab EBA Koolituskeskuse esindaja kliendiga ühendust, et kokkuleppida toote, teenuse, kinkekaardi kättesaamise või realiseerimise üksikasjad.

2.4.  Pärast ülekande sooritamist saadetakse kliendile ostetud kinkekaart allalaetava voucherina e-postile.

5         TELLIMUSE TÜHISTAMINE JA TOODETE TAGASTAMINE

1.5.  Elektrooniliste kinkekaartide ostu puhul ei kuulu kinkekaardid annulleerimisele ega tagastamisele ja tasutud summa kliendile tagasi maksmisele. Elektroonilistel kinkekaartidel on unikaalne tootekood ja need toimivad koheselt peale ostu sooritamist maksevahendina.

2.5.  Kinkekaartide kehtivus on 12 kuud alates ostukuupäevast. Kehtivusaja ületamisel muutub kinkekaart kehtetuks ning see ei kuulu tagastamisele ega ümbervahetamisele.

3.5.Müüja jätab endale õiguse tühistada Kliendi tellimus juhul kui tellitud kaup on laost otsas ning Klient pole nõus Müüja poolt pakutud lahendustega

6         PRETENSIOONIDE ESITAMISE AEG JA KORD

1.6.  Pretensioonide ilmnemisel kohustub klient teavitama probleemist e-maili teel: info@barman.ee ning esitama järgneva informatsiooni (nimi, kontaktandmed, probleemi selgitus, tellimuse nr.)

7         KONFIDENTSIAALSUS

1.7.   E-poes tellimuse ja ostu sooritamisel esitatud isikuandmed on konfidentsiaalsed ja neid töödeldakse vastavalt isikuandmete seaduse nõuetele. EBA Koolituskeskus ei avalikusta kliendi andmeid kolmandatele osapooltele ilma kliendi nõusolekuta.  

8         VÄÄRAMATU JÕUD

1.8. Müüja vastutab kliendi ees Müüja poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

2.8. Klient vastutab Müüja ees Kliendi poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

3.8. EBA Koolituskeksus ei vastuta Kliendile tekitatud moraalse kahju eest, mis on tingitud viivitustest mida EBA Koolituskeskus ei suutnud ette näha ega mõjutada

9         MUUD TINGIMUSED

1.9. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Juhul, kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimisega, on nii Kliendil kui ka Müüjal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitsesse või kohtusse. Vaidluste ja käesolevates tingimustes mitte välja toodud küsimuste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.