Sponsorluse tingimused

 • ÜLDSÄTTED
  • EBA on mittetulunduslik baarmeni kutset ja ametit hindavaid liikmeid ühendav organisatsioon.
  • Sponsor kuulub EBA reeglite ja eeskirjade tunnustajate hulka, omades EBA toetajaliikme staatust.
 • SPONSORI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
  • Sponsor kohustub:
   • Sponsor tasub EBA turundustoetust summas 1000 eurot aastas ühekordse maksena 1 kuu  jooksul EBA poolt väljastatud arve alusel.
  •  Sponsoril on õigus:
   • osaleda EBA töös ja EBA poolt korraldatud üritustel.
   • presenteerida oma tooteid Eesti Baarmenite Meistrivõistlustel, EBA aastakoosolekutel, suvepäevadel, organisatsiooni sünnipäeval ja muudel üritustel, samuti EBA kodulehel ja Facebookis
   • saada EBA juhatuselt teavet organisatsiooni tegevuse kohta
   • saada EBA poolt korraldatud võistlus. Võistlused on projektipõhised, st enne võistlusi koostab EBA juhatus võistluse eelarve, kooskõlastab selle toetajafirmaga, korraldab võistlused ja esitab toetajafirmale eelarvest tulenevalt arve.
   • osaleda oma tootega alkovabade kokteilide meistrivõistlusel
   • teha omapoolseid ettepanekuid EBA tööplaani koostamisel
  •  Sponsor võib EBA toetajaliikme staatust kasutada kaubanduslikel eesmärkidel, kooskõlastades selle eelnevalt EBA-ga. 
 •  E.B.A. ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
  • EBA kohustub:
   • tegema Sponsoriga igakülgset koostööd, kaasates Sponsorit ja tema tooteid erinevatel EBA üritustel (aastakoosolek, koolitused, suvepäevad, võistlused jne)
   • abistama Sponsorit tema toodete propageerimisel, võistluste läbiviimisel, koolituste organiseerimisel
   • esitlema Sponsori soovi korral tema toodete uudiseid ja reklaame EBA kodulehel ja Facebookis, samuti ametlikel võistlustel jm. üritustel, kusjuures Sponsori toodete logod on eelistatud positsioonil
   • informeerima Sponsorit regulaarselt EBA tegevusest
 •  LEPINGU KEHTIMINE JA LÕPETAMINE
  • Käesolev leping on sõlmitud tähtajaga kaks aastat alates  selle allkirjastamisest . Leping pikeneb automaatselt järgmise ühe aasta võrra, kui kumbki pool ei teata lepingu lõpetamise soovist üks kuu enne tähtaja saabumist.

Lisaküsimuste või soovi korral saab ühendust võtta Eesti Baarmenite Assotsiatsiooni presidendi Margit Kikas-ega aadressil President@barman.ee.